Czy w Joomla! da się kopiować artykuły, pozycje menu i kategorie?

Czy w Joomla! da się kopiować artykuły, pozycje menu i kategorie?

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś skopiować artykuł w Joomla! to zapewne zorientowałeś się, że w zakładce Artykuły nie ma przycisku "Skopiuj". Czy zatem oznacza to, że CMS Joomla nie daje możliwość duplikowania artykułów? Nic bardziej mylnego. 

Domyślne możliwości Joomla! pozwalają kopiować artykuły, pozycje menu oraz kategorie. Wystarczy posłużyć się opcją "Przetwarzaj" (Przetwarzanie wsadowe) umożliwiającą nie tylko kopiowanie. Dzięki niej możemy także np. grupowo przenieść artykuły do innej kategorii. Tutorial prezentuje możliwości Przetwarzania wsadowego na przykładzie artykułów.

Opcja Przetwarzaj jest dostępna w: menu; artykułach; kategoriach oraz użytkownikach. Umożliwia:
skopiowanie artykułów lub przeniesienie do innej kategorii;
skopiowanie pozycji menu lub przeniesienie do innego menu;
skopiowanie kategorii lub przeniesienie do kategorii nadrzędnej;
dodanie użytkownika do nowej grupy.

W jaki sposób kopiować artykuły, pozycje menu, kategorie w Joomla?

01Zaznaczamy artykuły, które chcemy skopiować i klikamy Przetwarzaj.

W jaki sposób kopiować artykuły, pozycje menu, kategorie w Joomla?

02Musimy zaznaczyć do, której kategorii chcemy przekopiować artykuły. Podczas kopiowania/przeniesienia artykułu funkcja umożliwia:

zmianę języka;
ustalenie poziomu dostępu;
dodanej nowych tagów.

W jaki sposób kopiować artykuły, pozycje menu, kategorie w Joomla?

Jeśli nie chcesz przenosić/kopiować artykułu do innej kategorii - wybierz obecną kategorię. Artykuł zostanie skopiowany a do jego tytułu zostanie dodany numer: (2). Aby skopiować pozycję menu wybierz opcję "Dodaj do tego menu", kategorię - "Dodaj do głównej".

03Po wybraniu kategorii wybieramy czy chcemy skopiować czy przenieść artykuł:

W jaki sposób kopiować artykuły, pozycje menu, kategorie w Joomla?

04Efekt:

W jaki sposób kopiować artykuły, pozycje menu, kategorie w Joomla?

Opcja przetwarzaj nie jest dostępna ani w modułach ani w szablonach. Jeśli chcesz skopiować moduł lub szablon - skorzystaj z przycisku "Skopiuj".

Spodoba Ci się również:
Jak skopiować artykuły z jednej witryny Joomla! na inną w 5 minut?
Jak wyświetlić dowolną ilość kategorii na stronie Joomla?